Aksel Sandemose til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hareskov By. 26. november 1924

jeg er kørt fast

Forfatteren,
Herr Henrik Pontoppidan!

Et Par Gange har jeg tilladt mig at søge Dem paa Deres Bopæl1, men blev af en ung Dame anmodet om at skrive, da De sjældent var at træffe. Paa Grund af den Stilling De nu indtager i Landet, er det Dem sikkert ikke noget nyt, at en ung Skribent henvender sig til Dem. Sagen gaar i Korthed ud paa følgende: I henved to Aar har jeg forsørget min Familie2 (vi er 5) alene ved min Pen – der har simpelthen ikke tilbudt sig andet, og saa maatte jeg gøre det3. Jeg har arbejdet – løst – ved Aviserne og udsendt et Par Bøger fra Gyldendal. Desuden kommer 5. Dec. en fra Jespersen. Men nu er jeg kørt fast. Og det er ikke til for mig at tage let paa. Der er jo tre Smaabørn. Jeg krymper mig ved eventuelt at tvinges til en Hjælpekasse ell. lign. – med Børnene in mente har jeg jo ikke ganske min fri Vilje. Gives der nogen anden Hjælp? Jeg staar ganske uvidende over for det4. Hvis De vil tale med mig, vil jeg være glad for det, jeg har Tid hvornaar det skal være. En Bog medfølger som en Art Introduktion. Desværre er den svag, men jeg skulde have den ud. Tilgiv, at jeg ulejliger Dem!

Deres ærbødige
Aksel Sandemose

Hareskov St., 26. Nov. 24.

 
[1] Bopæl: Overgaden neden Vandet 15. tilbage
[2] Familie: Sandemoses kone Dagmar Ditlevsen (1896-1984) med hvem han blev gift 8.12.1921, tvillingerne Hedda og Eva født 8.4.1922 og Bjarne Walter William født 17.4.1924. tilbage
[3] Sandemose debuterede med novellesamlingen Fortællinger fra Labrador (1923). I 1924 udkom romanen Mænd fra Atlanten, fortællingerne Storme ved Jævndøgn og romanen Ungdomssynd. tilbage
[4] Sandemose fik Carl Møllers legat 1927 og Emma Bærentzens Legat 1930. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage