Johan Rohde til Mette Marie Pontoppidan
Sendt fra Norgesmindevej 16, Hellerup. 16. april 1926

Johanne elskede ham saa højt

16.IV.1926
Norgesmindevej 16
Hellerup

Kjære gode Marie1

Du ved ikke, hvor det gjør mig ondt, at Du har haft den store Sorg at miste Din eneste Søn, den ejegode og saa udmærket flinke Hans. Han var jo Din Stolthed og Glæde, og saa ung han endnu var, kunde man jo have troet, at han endnu skulde have mange Aar foran sig. Og stakkels Johanne, som jo stod ham saa nær og elskede ham saa højt. Ja, det er rigtignok haardt for Eder. Jeg, der i det sidste Par Aar har kjendt til angstfulde Dage for et Par dødssyge Børn, forstaar Eders Sorg.

Og saa har I jo oven i Kjøbet gaaet og glædet Eder til nu til Sommer 2 at se ham herhjemme.

Ogsaa jeg havde glædet mig til at se ham sammen med Eder i mit Hjem enten her eller paa Fanø.

Nu maa Du finde Trøst hos de Børn, Du har tilbage, som nok vil gjøre alt for at gjøre Livet mildt for Dig.

Mange venlige Hilsner til Dig og Johanne fra Eders gamle Ven

Johan Rohde

 
[1] Marie boede Forchhammersvej 16, 2. sal. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage