Johan Rohde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ny Vestergade 13. 26. december 1913

forhindre Bryggerens Indgreb

26.XII.1913
Ny Vestergade 13
Kjøbenhavn

Kjære Ven.

Jeg har her vedlagt en ny Adresse imod "Spiret" særlig rettet imod Konsistoriums Holdning1, som jeg meget indtrængende beder Dig underskrive, da vi herinde endnu mener, at der er Haab om at kunne forhindre Bryggerens Indgreb.

Der er nemlig indkaldt et Møde af den akademiske Lærerforsamling – samtlige Professorer, der vælger Konsistorium – til at tage Stilling til Konsistoriums Kjendelse, hvortil kommer enkelte nye Momenter i Sagen.

Men da Adressen meget snart skal indsendes, maa jeg omgaaende have Svar. –

Haaber at I har tilbragt en god 2 Jul og beder Eder alle modtage de venligste Julehilsner herfra

Din hengivne
Johan Rohde

Haaber nu vi snart maa ses.

 
[1] < Holning tilbage