L.A. Ring til Johanne Wilde
Sendt fra Ørsø kro pr. Asaa. 17. maj 1892

Vaarsaae oprindelig reisens Maal

Ørsø Kro pr Asaa
den 17/5 92

Kære Frue!

Det er vel snart paa Tiden at jeg lader høre fra mig ifald jeg da ellers vil høre noget om hvorledes det staar til paa Helenevei og jeg skal ikke negte at jeg længes efter at høre lidt om det.

Jeg har været i Hals siden jeg reiste fra København og der 2 malede jeg et par Billeder1 saa De kan da see at jeg ikke har drevet al min Tid væk der var forresten mange Ting jeg godt kunde havt lyst til men muligviis tager jeg dertil en anden gang en skøn Egn kunde det ikke kaldes snarere øde og kedelig men Byen var god og der er mange morsomme Mennesker (til at male) I Søndags2 3 kørte vi saa herop her er det lige det modsatte for her er ingen Mennesker men en storartet Natur med høie Lyngbakker og en prægtig Skov men der har jeg kun været en gang saa den kjendte jeg ikke meget til enu en halv Mil Sydefter ligger Droninglund og paa den anden side Skoven ligger Voergaard jeg saa Kirken forleden Dag fra en Udsigtshøi3 i Skoven den saa meget mærkelig ud som et Eventyrslot laa den langt ude paa 4 paa den bare Mark idethele var der en storartet Udsigt fra den høi til alle sider det er et stort Stillads som er reist paa en Bakke og som rager op over Trætoppene og Forgrunden til alle sider er de lysegrønne Bøge og langt ude breder sig det flade Land afvegslende med Lyngbakker og Skove og mod Øst Havet.

Jeg har begynt at male paa et Billede fra Lyngheden og vil have fat paa et til saa jeg kan faa et par Billeder med herfra ogsaa jeg tænker at blive til Søndag 8 Dage saa er bestemmelsen at tage til Vaarsaae som jo oprindelig 5 var reisens Maal men det er jo ikke saa sikkert at vide om det bliver der eller et andet sted hvad der jo ogsaa kan være omtrent ligegyldigt for der er nok allevegne at tage fat i saa jeg tænker jeg skal komme hjem med et godt udbytte af denne Tur. Ja nu er det vel best jeg slutter for igrunden er det jo temmelig ligegyldig om jeg faar bestilt lidt eller meget. Med Hilsen til Wilde Børnene og Dem selv og min√ lille Veninde Ellen (jeg haaber hun er rask nu)

Deres altid hengv
L.A. Ring

 
[1] et par Billeder: bl.a. "Foraar i Hals" (Hals, 1892), se Hertz 249. tilbage
[2] I Søndags: d.v.s. 15.5.1892. tilbage
[3] Udsigtshøi: som udsigtspunkter med udsigtsstilladser nævner Trap (1901) Idahøj og Knaghøj (som vistnok er det samme som Knøsen, Vendsyssels højeste punkt). tilbage