Christian Rimestad til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allégade 15 A. 1. december 1918

Mindeord om Harald Kidde

Vor Tid
Tidskrift for
Literatur, Kunst,
Forskning og Kritik
Redaktionen
København, d. 1 Dec 18.

Hr Henrik Pontoppidan

Jeg vilde være Dem overmaade taknemmelig, om De i næste Hefte af Vor Tid vilde skrive nogle Mindeord om Harald Kidde1. Jeg har samlet nogle af hans Kolleger til en Mindekrans – og han satte Dem og Deres Værk saa højt, at jeg aner, nogle Ord fra Dem vilde glæde ham i hans Grav.

Hvis De vil deltage, vilde jeg meget gerne have Deres Udtalelse i Løbet af en tre fire Dage.2

Deres ærbødige
Chr.Rimestad
15 A Allégade
København

 
[1] Harald Kidde døde 23.11.1918. tilbage
[2] blandt mindeordene i Vor Tid er intet af HP. (Skjerbæks note). tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage