Frederik Riise til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Vimmelskaftet 42, København. 12. april 1905

alle mine Plader af Dem

[trykt:] Meddelelse fra Fotograf Fred. Riise
Jorcks Passage, Vimmelskaftet 42

Hr. Forf. H. Pontoppidan

I Gensvar paa Deres Brev af 11 ds maa jeg meddele Dem, at jeg netop havde tilstræbt at handle korrekt og levede i den Tro, at jeg ogsaa gjorde det. Kunstforlægger H.1 har meddelt mig, at han i Følge Deres Brev af 30 Marts havde Deres Tilladelse til at reproducere et af mine Billeder. Jeg viste ham dem alle og lod ham selv vælge paa udtrykkelig Betingelse, at han først forelagde Dem Billedet til Eftersyn. Han omtalte ikke med et Ord Deres Ønske om at vælge√ Profilbilledet.

Det af Dem udvalgte Billede saavel som alle de andre Billeder, jeg har fotograferet af Dem, maa jeg bestemt hævde i sin Tid er tilsendt Dem, men muligvis kasserede af Dem. Jeg ser ikke rettere end, at jeg handler korrekt, ved i hvert givet Tilfælde at indhente Deres udtrykkelige Tilladelse.

2 Jeg har intet imod at ødelægge alle mine Plader af Dem og derved standse ethvert Salg, hvis De stadig mener at have Grund til at fortryde, at De i sin Tid lod Dem fotografere hos mig.

I saa Fald behøves kun et Ord fra Dem.

Deres ærbødige
Fred Riise

 
[1] se breve til kunstforlaget P. Heckscher. tilbage