Mette Marie Pontoppidan til Johanne Krause
19. juli 1914

for Karens Vedkommende

Søndag Kl 4 Eftermiddag [19.7.19141]

Min kære Johanne!

Jeg sidder her og har kikket på mit Regnskab der ikke rigtig vil gå op, og vil så samtidig med, at jeg som Du ser har pakket Aviserne og lovet at sende dem for Vilhelm, skrive lidt til Dig og Karenmoer, skøndt jeg ikke har noget videre at berette. Vi har haft Gæst til Middag, en Hr. Vinter som er Vilhelms Bekendtskab fra Vordingborg, jeg gav Mørbrade og Rødgrød, og de tog nu for lidt siden til Klampenborg til Gallopløb2. Nu bliver Du vel misundelig! Skøndt Du har det vist godt hvor Du er, blot I må være fri for de afskyelige Hvepse, for ellers er det 2 såmænd ikke morsomt for Dig at passe Karen, og hun bliver jo også helt nervøs deraf, men noget ligger der vel også i at hun endnu ikke føler sig hjemme så det bliver nok bedre. Lille Edith3 har det derved lettere da hun ikke frygter noget, før Faren er der, ingen af Jer er da altså endnu blevet stukket, for det kan da være en slem Pine! Fra Karen Pedersen skal jeg hilse hun ringede op Igår, troede ikke Du var rejst, hun vilde komme til mig på Onsdag.

Vilhelms Fader4 ringede i Formiddag men Vilhelm var gået, så jeg talte lidt med ham, de kommer på Tirsdag så jeg må jo forberede mig til at være Værtindepladsen værdig. Så Åge Hermann5 er altså nu hos 3 Jer, så har I da lidt Selskab, tænker mig I nu sidder og soler Jer alle 5 ved Stranden, I spiser sandsynligvis Middag på Hotellet da I har Gæster?

Vær nu hilset begge to. Gid I må blive gladere for Opholdet derovre end hidtil, det har jo hidtil ikke været ublandet Nydelse hidtil navnlig for Karens Vedkommende, og dermed kan det jo heller ikke blive det for Dig. Sig Karen fra Moermoder: At hun skal slet ikke tænke på de Hvepse de gjør hende nok ikke noget, hun skal bare ganske rolig øse Sand og se om hun kan lave ligeså gode Kager i Sandet der, som vi lavede på Langelinie så kommer vistnok Fader på Søndag og ser dem, og fortæller mig hvor godt Du hun kan lave Kager, hun laver da vel nok en til Moermoder?

4 Nu Farvel! Nu må jeg gå en Tur og lægge denne Hilsen i Brevkassen. Sigrid er gået, og bad mig hilse Jer begge. Fader skriver selv Imorgen.

Jeg sidder forresten og ønsker at vi var nået så vidt i Flyvning så jeg kunde sætte mig i en Flyvemaskine og flyve over og se til Jer en Timestid og tilbage til Aften, det var vældigt morsomt, og se hvor I egentlig er blevet af, thi når man aldrig har set Stedet, har man kun den eneste Forestilling; De er borte!

Hav det nu rigtig godt. Hils Fru H.6 og tag mine bedste Hilsner, I to!

Moder.

 
[1] datering: Johanne opholdt sig i juli 1914 i Rørvig på en mislykket ferie med den seksårige Karen – se HPs brev til Johanne 21.7.1914. Der er i nærværende brev efter beskrivelsen sandsynligvis tale om det samme ophold. Ifølge HPs brev var Johanne kommet tilbage til byen før 21. juli. Af et lidt senere brev fra HP til Johanne 7.8.1914 fremgår, at Johanne og Vilhelm gik fra hinanden i juli 1914. På det tidspunkt boede Johannes mor Mette Marie Pontoppidan i Fredericiagade 78, mens Johanne og Vilhelm boede i Borgergade 134 kun 200 m derfra. Mette Marie har formentlig været værtinde for Vilhelm i Borgergade i Johannes fravær. Brevets dato må være søndag 19. juli, jf. opvisningen på galopbanen. Vilhelm og Johanne indgav ansøgning om separation i oktober 1914. Pr. 1. november flyttede Mette Marie og Johanne sammen til Haraldsgade 7. tilbage
[2] Gallopløb: afholdtes i juli 1914 kun søndagene 19. og 26. (kilde: Politiken). tilbage
[3] Edith: formentlig Aage Hermanns knap fireårige datter. tilbage
[4] Vilhelms Fader: Peter Christian Harreschou Schrøder (1847-1924) købmand og gårdejer i Valore indtil 1892, derefter købmand i Viby Sj. stationsby. Fra 1908 rentier i København. Hans kone Karen Marie levede 1849-1924. tilbage
[5] forfatteren og journalisten Aage Hermann (1888-1949). tilbage
[6] Fru H.: formentlig fru Fanny Thora Hermann, gift med Aage H. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage