Gustav Philipsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 13. december 1893

den store Bog

13 Dcbr 3

Kære Hr. Pontoppidan!

Jeg ved saamænd ikke om det er fornuftigt, økonomisk forsvarligt at sige ja til Deres Forslag; men jeg har nu Tillid til Deres Stjærne og vil i alt Fald gerne prøve Lykken et Aar endnu. Om de nærmere Modaliteter, hvis der er nogle, kan vi jo aftale, naar De engang kommer ind til mig; paa Forhaand er jeg nærmest stemt for ikke at udgive den omtalte Samling mindre Fortællinger, før den store Bog er udkommet; det synes mig taktisk klogere at vente dermed til bagefter.

Naar De kommer ind til mig er det bedst at 2 vi ombytter Aarets foreløbige Kvitteringer med definitive Honorarkvitteringer for "Det forjættede Land" 2det Oplag og for "Muld" og samler Resten paa en à Konto Kvittering.

Det vil maaske glæde Dem at høre, at "Minder" egentlig gaar rigtig godt skønt uden at give√ sikker Udsigt til nyt Oplag. Særlig er Randers virkelig rigtig flink til at købe den.

Med en venlig Hilsen til Deres Hustru, der forhaabentlig nu igen er paa Fode

Deres hengivne
P.G. Philipsen