Gustav Philipsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 4. september 1890

stadig det bedste Haab

4 Septbr 90

Kære Hr. Pontoppidan!

Jeg er godt fornøjet med Kvaliteten af, hvad jeg har faaet, skønt det snart er svært for mig at holde den ene Manuskriptgruppe ude fra den anden i mine Tanker – mindre derimod med Kvantiteten. Det vilde rigtignok være rigtig rart, om vi snart kunde komme til at trykke; men dertil vil det rigtignok være nødvendigt, at et langt større Kvantum Manuskript foreligger, for at Trykningen kan foregaa nogenlunde jævnt.

Jeg har stadig det bedste Haab om Bogen og stoler paa, at Apollo, Digtningens og Lægekunstens Gud snart gør Dem rask 2 nok til at fuldføre Værket.

Med venlig Hilsen
Deres længselsfulde
P.G. Philipsen