Johanne Elisabeth Ostenfeld f. Pontoppidan til Mette Marie Pontoppidan
23. juli 1937

mine egne private Tanker

[23.7.19371]

Kære Marie!

Jeg kan ikke lade være med at sende Dig en lille Hilsen paa Henriks 80-aarsdag! Du har saa ofte været i mine Tanker, og Du ved, at vi derhjemme holdt meget af Dig – ikke mindst min Mor. Og jeg ved, Du holdt meget af hende. Der kommer saa mange gamle Minder frem i Dage, hvor Aviser og Radio har saa travlt med Festdagen. Jeg har nu mine egne private Tanker og Følelser, mens de andre taler, og det har Du sikkert ogsaa. Jeg er 2 meget rørt over at være blevet bedt med til Frokosten imorgen med Henrik – vi to som nu er de eneste der er tilbage af den store Flok, som Far og Mor stred for at faa vel igennem denne vanskelige Verden. Og jeg føler godt, at Henrik med sin egne Natur kunde have trængt til mere Forstaaelse ogsaa hos sine ældre lidt større Brødre inde i Købh.

Kære Marie, Du har, trods alt, haft en Rigdom i Dine gode trofaste Børn, og Du er selv gaaet saa retlinet gennem det altsammen. Du maa ikke misforstaa at jeg har skrevet [fortsat på hovedet øverst side 1:] jeg syntes jeg trængte til at sende Dig en Hilsen [fortsat nedad i venstre margin side 1:] Din Lisbeth Ostenfeld

 
[1] jf. HPs 80 års fødselsdag 24.7.1937. Lisbeth boede hos sin ældste søn Christen, Bloksbjerget 16, Klampenborg. Marie boede hos sin datter og svigersøn, politimester Krause, Raadhusgade 24, Horsens. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage