Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra St. Josefs Hospital. 23. juli 1942

Det bedste jeg har lært

St. Josefs Hospital. Den 23. VII. 421

Kære Henrik Pontoppidan!

Jeg ligger herinde – for et Aar siden klemt flad imellem Begivenhedernes Valser2 – og prøver paa at faa de værste Buler rettet ud igen. I over et Aar har jeg intet hørt fra Dem; selv har jeg af nærliggende Grunde ikke henvendt mig først til nogen af mine gamle Venner – jeg vilde ikke give dem en nødtvungen Anledning til at kompromitere sig. Kredsen er blevet snævrere ved det; som det jo er Tilfældet i kritiske Tider. Men nu synes jeg alligevel De skal ha en Hilsen i Dagens Anledning, og en Tak fordi De saa mangen Gang har vist Mod og Mandshjerte. Det bedste jeg har lært som Forfatter, har jeg lært af Dem. Tak for det – og for alt!

Deres hengivne
Martin Andersen Nexø

 
[1] brevet er skrevet med datteren Dittes håndskrift, men underskriften er Martin Andersen Nexøs. Han blev indlagt på St. Josefs medicinske afd. 1.7.1942 med smerter i benet (årebetændelse) stammende fra fængselsopholdet. Han blev udskrevet 8.8.1942. tilbage
[2] Begivenhedernes Valser: Nexø blev arresteret 22.6.1941, den dag Hitlers hære angreb Sovjetunionen, og sad først i Frederikssund arresthus, derefter i Vestre Fængsel indtil løsladelsen 6.9.1942. tilbage