Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hillerød. 17. juni 1933

Böök er Sveriges Harald Nielsen

Hillerød. 17. Juni 1933

Kære Henrik Pontoppidan!

Hjærtelig Tak for Deres Indbydelse, der faldt i aabne Sind. Vi har flere Gange været undervejs til Dem, men hver Gang er der kommet et eller andet, Forsinkelser i Byen o. lg. og har – maaske heldigt – afværget at vi kom bag paa Dem. Maa vi komme paa Tirsdag Eftermiddag?

Tak for Böök-Artiklerne. Böök, der er Sveriges Harald Nielsen, har altid, formummet som Kritiker, luftet sine reaktionære Komplekser, og Hitler, der brutalt afregner med Smaamands Erobringer de sidste 50-100 Aar, er Vand paa hans Mølle. Billedet, han giver af Hitler, er næsten i enhver Henseende falsk, men godt sat op for Formaalet.

Jeg glæder mig til en Passiar med Dem – om dette og meget andet.

Vi fire sender Dem kære Hilsener og Ønsker!

Deres hengivne
Martin Andersen Nexø