Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hillerød. 31. juli 1932

Tak De gik med til Protesten

Hillerød, d. 31. Juli 1932

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres Brev – og først og fremmest fordi De gik med til Protesten, der forhaabenlig kom rettidig frem og bidrager til at redde en Idealist fra Skafottet. Friedrich Karikas1 er Revolutionær og Digter; hans Forbrydelse synes kun at bestaa i at han har skrevet revolutionære Digte; den er i al Fald af ren politisk-literær Art. I Ungarn bekæmper man i Dag Aand og Ide med Standret og Skydning.

Jeg sendte vor Protest til Regeringen, Budapest, Ungarn. Telegrammets Indhold lød:

Militärgerichtliche Behandlung Friedrich Karikas weckt Staunen und Erschütterung
Henrik Pontoppidan Martin Andersen Nexø
Ehrenmitglieder des London PEN Clubs

Det sidste føjede jeg til, fordi Budapest i Aar var Sædet for den internat. PEN Club Kongres2, og Regeringen hade gjort 2 sig megen Møje med at faa Kongressen forlagt til Ungarn – vel en Slags aandelig Camouflage. Der var inden for PEN Clubberne stærk Modstand mod at afholde Kongressen i Budapest, netop motiveret i den ungarske Regerings blodige Fremfærd mod politiske Modstandere.

Vi glæder os meget til at se Dem hos os og sender Dem og Deres Kære de bedste Hilsener. Ditte takker for Hilsenen fra Henrik3, som hun især i de første Dage efter vort Besøg var stærkt optaget af og beder mig hilse igen og spørge om han ikke kommer med sin Bedstefar herover.

Deres hengivne
Martin Andersen Nexø

 
[1] Friedrich Karikas: det ungarske navn er Frigyes Karikás (1891-1938), en ungarsk kommunist og forfatter, der sad flere år i fængsel. (Venligst meddelt af Gábor Csúr, Budapest, januar 2017). tilbage
[2] PEN Club Kongres: Pontoppidan blev i et brev af 22.4.1932 inviteret til kongressen som æresmedlem, men deltog ikke. tilbage
[3] Henrik: Henrik Thomsen, f. 28.4.1920, HPs dattersøn. tilbage