Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Meulenborg, Helsingør. 5. oktober 1926

store Aanders evige Forbandelse

Meulenborg1, Helsingør
5.10.262

Tak, kæreste G. B., for den klare, skarpe og frygtløse Opsats, De sendte mig. De har i faa Linier sagt, hvad der kunde siges, og hvad der trængte til at siges.

Det er de store Aanders evige Forbandelse først at blive forstaaet efter et Par Aarhundreders Forløb. Først tager man sin Tilflugt til Grinet paa Prosa og paa Vers. Dernæst lytter man, og endelig fødes ethvet Barn med Sandheden, som om den var selvfølgelig.

Til den Tid staar der som Motto paa Standardudgaven af Deres Værker:

"And I shall be heard!"

Deres hengivne
Henri Nathansen

 
[1] Meulenborg: ejendom mellem Helsingør og Snekkersten. tilbage
[2] tirsdag. tilbage