Peter Nansen til Henrik Pontoppidan
25. juli 1911

endnu 30,000 til Gode

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG

Klareboderne 3
København, d. 25/7 1911

Kære Henrik Pontoppidan!

Jeg er ganske alene paa Skansen. Men jeg kan ikke se, at der er nogen Vanskelighed ved det af Dem ønskede Arrangement. Jeg har nu sat vor Bogholder, Hr. Salomon ind i Sagen og han vil referere den for Bagge1, saasnart han kommer hjem de første Dage af August (jeg rejser i de samme 2 Dage.) Men De kan altsaa sikkert gaa ud fra, at Sagen ordnes. De har endnu 30,000 til Gode i aarlige Afdrag af 5,000. Det er 6 Aar. Vi skaffer Dem altsaa en Kassekredit paa 10,000, der afdrages i Løbet af de 6 Aar, altsaa med ca. 1700 om Aaret. Dertil kommer Renter. Istedetfor 5000 om Aaret faar De altsaa 5000 – Afdraget & Renterne.

3 Jeg var meget glad over mit Besøg hos Dem og den lange hyggelige Passiar.

Gid De nu maatte blomstre i Sundhed og Arbejdskraft og derigennem i Rigdom og Berømmelse.

Mind selv Bagge om Sagen med et Par Ord, hvis De intet hører fra ham.

Venligste Hilsen til Dem og Frue
Deres hengivne
Peter Nansen

 
[1] Bagge: August Bagge, direktør for Gyldendal. tilbage