Anka Matthiesen f. Mann til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Marienlyst. 21. august 1926

Hans Kvast og Melusine

f.T. Marienlyst Lille Mølle
C.
Den 21.8 1926

Kære Herr Henrik Pontoppidan

Min Broder1 spørger mig, om "H. Quast og Melusine" er udkommen paa tysk2. En Ven af ham, tysk Forlægger, spørger paa "Deutscher Bücherverbands" Vegne, om han kan udgive Bogen.

Jeg tror at jeg har liggende, imellem min Moders Papirer – et Feuilleton-Udklip af Deres Roman i tysk Oversættelse. Men jeg er fortvivlet over ikke at vide bedre Besked.

Vil De ikke gøre mig den Tjeneste og lade mig vide, om hvad jeg skal foretage mig i 2 denne Sag.

Jeg haaber at De og Deres Hustru har det godt. Vi to sender Dem de hjærteligste Hilsener.

Deres
hengivne
Anka Matthiesen

 
[1] Min Broder: Johann Bernhard Mann (1880-1945). tilbage
[2] udkommet paa tysk: romanen udkom aldrig i bogform på tysk. tilbage