Axel Lundegård til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Råsunda. 24. januar 1919

den gamla tillgivenheten

Råsunda 24 Jan. 1919

Käre gamle vän,

Jag har de senaste dagarne, andligen, umgåtts mycket med dig. Efter att ha läst fröken Ljungbergs översättning av Lycko-Per, andra bandet, blev jag så intresserad, att jag inte kunde sluta utan grep till de gamla originalbanden på min hylla. Nästan hela dagen i går läste jag – och det gick upp för mig, hur mycket av verkets storhet jag under första läsningen förbisett. Jag tänkte: det skall jag skriva om till förf. i morgon. Och i dag när jag öppnade Dagens Nyheter, ser jag att du ligger sjuk.

2 Nu kan jag inte skriva som jag eljes kunnat. Jag har för ont. Men en hälsning måste jag sända dig. Medan jag läst ditt verk de senaste dagarne ha våra gemensamma ungdomsminnen varit mig så nära och så levande. Livet för människor samman och livet skiljer. Men när man långa tider levat så nära varandra och kännt så varmt som jag för dig, får avståndet i tid och rum aldrig bukt med den gamla tillgivenheten. Därför har det, som du vet, länge varit min dröm att vi skulle råkas och umgås på det gamla kamratviset någon längre tid, så att vi var från sitt håll kunde arbeta oss genom den jordvall som tid och omständigheter kommit till stånd mellan oss.

Det var den förhoppningen som bl.a. så starkt lekte mig i hågen 3 medan jag läste din Lykke-Per och som jag försatte mig att i dag ånyo ge uttryck åt. Se nu till, att den inte kommer på skam, gamle vän! Krya på! Och när du blir tillräckligt rask, sänd mig då en rad därom.

Min hustru instämmer. Och båda hälsa vi innerligt din fru. Vi förstå den oro, hon i dessa dagar har att bekämpa. Måtte hennes hälsa och krafter stå bi! Och måtte du snart kunna löna henne för all hennes oro och alla hennes ansträngningar genom att tillfriskna. Det önskar också min hustru av hjärtat. Hon vet vad det vill säga.

Jag känner ännu din fasta och starka handtryckning det ögonblick jag besökte dig efter operationen1 och hoppas, du skall resa dig nu som då.

Din tillgivne
Axel Lundegård

 
[1] operationen: nemlig galdeblære-operationen i 1911. tilbage