Richard Krause til Mette Marie Pontoppidan
Sendt fra Esbjerg. 15. april 1926

Eders tunge Sorg

[trykt:] R. Krause

Esbjerg d 15 April 19261

Kære lille Mormor!

Jeg sender dig min kærligste Hilsen og er frygtelig bedrøvet, ogsaa om, at jeg ikke kan være noget for Eder i Eders tunge Sorg2.

Men Johanne og Morfa'r mente jo ikke, at jeg skulle komme over til Eder, og saa maa jeg jo nøjes med herfra at bevidne dig min Deltagelse.

Hvis du vil komme over til Fanø i Sommer, hvad jeg inderlig haaber, du vil bestemme dig til, vil jeg bede om Lov 2 at gøre mit til at lette dig Trykket af din Sorg, saa vidt det staar i min fattige Magt og Evne.

Og hvis I skifter Standpunkt og mener, at jeg kan være Eder til den mindste Smule Gavn paa den ene eller anden Maade, tror jeg nok, at jeg kan faa Tilladelse af Politimesteren til at rejse f. Eks. Lørdag Eftermiddag og være hos Eder Søndag og Mandag.

Kys Johanne fra mig og hils alle, ogsaa Morfar

fra din hengivne
Richard

 
[1] politifuldmægtig R. Krause boede på Hotel Royal, Havnegade 49, mens Johanne og hendes to børn boede hos Mormor (Mette Marie Pontoppidan), Forchhammersvej 16, Frederiksberg. – Krause flyttede 29.5.1926 til Nordby på Fanø, hvorfra han kom tilbage til Esbjerg 5.10.1926. (Kilde: borgerdatabase på Esbjerg byhistoriske arkiv). tilbage
[2] i anledning af Hans' død 14.4.1926 i Asheville, North Carolina, U.S.A. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage