Anker Kirkeby til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 19. februar 1934 (omtrentlig datering)

Ulvens Tand bag Smilet

[Februar 19341]

Kære Dr. Henrik Pontoppidan!

Hvis De vil læse bare de første ti Linjer af vedlagte2, saa vil De forstaa, hvorfor jeg saa gerne vil have et ordentligt Fotografi af Dem – og Deres Klogskab, Deres Godhed og Deres Erfaringer har nu gjort Dem endnu smukkere – undskyld jeg er nødt til at sige det. Swanes Billede kendte jeg godt, vi bragte 2 det bl.a. for et Par Uger siden paa Forsiden af "Magasinet"3, men Deres Ven har Ret i, der er for meget lige til Almindeligheden, for lidt af Olympen i Panden og Brynene, for lidt af Ulvens Tand bag Smilet. For den er der jo stadig!

Med Ønsket om god Bedring4 er jeg Deres hengivne Anker Kirkeby

Vi er stadig parat til at komme ud med Kassen en Formiddag Kl 10, hvis det passer bedre, men det maa være saa tidligt, for hele Butikken skal lukkes [fortsat lodret opad i højre margin:] saalænge. – Jeg vil gerne have det franske Udklip tilbage.

 
[1] uden dato, men brevet må være skrevet efter brevet af 12.2.1934, hvor ønsket om fotografering blev fremsat. tilbage
[2] vedlagte: formentlig det omtalte "franske udklip". tilbage
[3] 21.1.1934, se figur. tilbage
[4] god Bedring: det fremgår af Pontoppidans brev til H.P.E. Hansen 3.3.1934 at han har været sygdomsplaget i årets første måneder. tilbage