John Chr. Jørgensen til Flemming Behrendt
22. oktober 2019

ægte grundforskning

22. oktober 2019

Kære Flemming

Min rollator er en solid norsk model af mærket "Troja". Den har i de sidste uger bestået sin prøve. I min jagt på egnede læsepositioner har jeg brugt den til at fragte din bog rundt i lejligheden. Det lykkedes uden fald og brud, og jeg kan nu her fra lænestolen sige dig tak og tillykke. Jeg er stolt over at være krediteret som med-researcher på et værk af en sådan ekstraordinær grundighed. Ikke alene forholder du dig kritisk til de kilder, du bruger, du fortæller også, hvilke kilder vi savner. Det er ægte grundforskning. Når en biografi bliver udgivet og finder læsere, plejer der at dukke nyt materiale op. Jeg er spændt på, om det også sker i dit tilfælde, eller om du virkelig har indfanget alt af betydning. Jeg forstår i øvrigt godt, at du kalder dit værk "En bog om …", og ikke noget med "Biografi …", for så skulle du lægge et halvt hundrede sider oveni om biografiens teori og historie. Det eneste jeg kunne have ønsket mig mere, er et værkregister1 – det ville forøge bogens værdi som opslagsværk. Men det er unfair at bede om flere sider. Og jeg tvivler i det hele taget på, at man kan komme med indvendinger, du ikke havde forudset.

Jeg er dybt imponeret af dit arbejde, ikke bare omfanget og grundigheden, men også skrivearbejdet, den rene, klare tone – fri af det polemiske morads, som frister og truer. På det metodiske plan har det været meget tilfredsstillende for en gammel kritikhistoriker som mig at se anmeldelser anvendt så systematisk og klogt. Nu forstår jeg, hvorfor du gerne så hver eneste anmelder identificeret.

I øvrigt er det svært at sige noget adækvat om så omfattende et arbejde, det bliver let til festtaler eller hår i suppen. Du bragte Du bragte anmelderne på en uløselig opgave. Det fortjener du en pris for!

De bedste hilsener John Chr.

 
[1] Værkregisteret er en funktion i e-bogen. FB. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage