Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 6. januar 1927

Schwamm dr'über!

6. Jan. 271

Kære H.P. – Jeg maa rette en "Trykfejl" i mit Brev, inden De gør mig opmærksom derpaa med et af Deres overbærende (og overlegne) Smil. Jeg kom engang i Nat til at tænke paa Udtrykket Schwamm d'rüber! og saa, at jeg først hade skrevet det rigtigt og derpaa rettet det forkert, idet jeg ufatteligt! fandt paa, at "schwamme" var Fortid af schwemmen, og Fortid i den Form var umulig. Det gik da op for mig, at Schwamm er "Svamp" og det hele betyder: Slet det ud! Jeg ber Dem derfor: Schwamm dr'über!

Deres hengivne
M. G.

 
[1] Brevkort adresseret til: "Hr. Henrik Pontoppidan / Forfatter / Overgad. nd. Vdt. 15 / København / C." Poststemplet "Helsingør 6.1.27; 7-8 E". tilbage