Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 21. december 1922

Tidkort

21. Dcbr. 22.

Kære Venner. – Det var en udmærket Ide, at De vil sige Farvel til det gamle Aar og hilse paa det ny Aar her paa Reberbanen – jeg glæder mig til, at vi skal gøre det i Fællesskab. Ellers vilde jeg vel, som jeg plejer, gaa sovende ud af det ene og ind i det andet. Jeg har bestilt Værelser til Dem i Missionshotellets Anneks her paa Reberbanen; der 2 befandt De Dem jo forholdsvis vel sidst, og De skal nok faa de samme Værelser. Jeg har ogsaa faaet 3 Sæt ny Spillekort (af Rink til min Fødselsdag) saa Tidkort skal det ikke mangle paa; endvidere en Hare, der skal spises og fordøjes Nyaarsdag. Der er saaledes gode Udsigter til at vi skal kunne slippe nogenlunde veltilpas ind i 1923.

Hvis jeg ikke hører andet fra Dem, venter jeg Dem Lørdag den 30. med Toget fra Hovedbanegaarden Kl.105.

Deres hengivne
M. Galschiøt