Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 3. december 1913

Tonen tvangfri

3 Debr. 13

Kære Pontoppidan. – De vil vel nok gøre mig den Fornøjelse at spise Deres Middag hos mig Torsdag den 11te ds. Kl. 6½ og bag efter faa en lille Bridge eller Lhombre med nogle andre udmærkede Herrer. Jeg vil se, om jeg kan finde 6 saadanne i og udenfor 2 Israel, foruden os to. – Tiden Kl. 6½ efter Togets Ankomst. Klædedragt dagligdags, Tonen tvangfri. Venlig Hilsen til Familien. Hvorfor var De ikke indom igaar, da De var i Staden sammen med Deres Søn?

Deres hengivne
M. Galschiøt