Emma Gad til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Dronningens Tværgade 40. 13. februar 1918

maa med det første ses

Dr. Tværg 40. Palæ 127. 13 Fbr
1918.

Kære Henrik Pontoppidan!

De tusinde Tak.

De dejlige brogede Tulipaner staar og lyser i min Stue som et Løfte om Foraar og Sol og alt, hvad der er smukt og fint i Livet. Af Ingen vilde det være mig kærere at faa Blomster end af Dem, ikke blot for Blomsternes Skyld, men jeg vilde ikke have faaet dem, hvis De ikke havde syntes om mig, vel? Hvor var det elskværdigt af Dem.

Og Tak for det kære Besøg. Hvornaar ser jeg Dem igen? Paa Søndag Kl. 2 3½ skal jeg have en lille Sammenkomst ved en Kop Te helliget Valsen (Se Vedlagte1) – ja, tro nu ikke, jeg er gal. Det bliver vist ganske nydeligt – flagrende Ungmøer til brusende Valsetoner. Tænk om De kom!! Men der kan jeg vel skyde en hvid Pind efter Dem, for her kommer Mange, hvoraf De vist forresten kender de Fleste.

I hvert Fald maa vi med det første ses i en lille ny Kreds, ikkesandt?

De tout mon coeur
Emma G.

 
[1] Vedlagte: trykt blad:

Valsen gennem Tiderne / Valsarie sunget af Fru Gerda Hartmann. / Lille Causerie med Demonstrationer paa Klaveret ved Valse af Mozart, Weber, Lanner, Schubert, Chopin, Johan Strauss, Lumbye, Gade, Richard Strauss o.a. samt / Dans af Balletdanserinde Fru Judith Hanson, Frøken Karina Bell og Kgl. Balletdanser Hr. John Andersen. / Ved Klaveret Hr. Kapelmester Holger Nielsen.

tilbage