R. Broby-Johansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ny Kongensgade 21A, 2. sal. Januar 1922 (forsøgsvis datering)

blot en måneds arbejdsfred

[Januar 19221]

Forfatteren Henrik Pontoppidan

Foranlediget af Hr Lybecker2 havde jeg den dristighed at henvende mig til Dem.

Medfølg. manuskript – som er skrevet i Januar 1921 – indleverede jeg sidste forår til forlaget. Man stillede sig meget usikkert overfor det .. forlangte under alle omstændigheder et kapitel fjærnet .. henviste omsider til Dem.

Da jeg allerede dengang var klar over hvor meget ufærdigt der – navnlig i første del – var, lod jeg det ligge for senere at gennemarbejde det.

Imidlertid har tre studieårs underernæring således angrebet mit nervesystem at jeg det sidste ¾ år har levet i en stadig nedtrykthedstilstand, til tider grænsende til hallucination .. og i denne tid intet som helst større arbejde har fået fuldført.

Et par forsøg på at redde mig selv ved praktisk beskæftigelse er hjælpeløst strandet.

Det jeg beder Dem om er at undersøge 2 om De i vedlagte finder talent .. og i så fald om muligt skaffe mig lejlighed til blot en måneds arbejdsfred.

Finder De det ikke, er forudsætningen for min henvendelse glippet og jeg må bede Dem undskylde min påtrængenhed.

Rud. Broby
Ny Kongensgade 21AII
B.3

 
[1] forsøgsvis datering på grundlag af oplysningerne i brevet. tilbage
[2] Lybecker: forlagsboghandler J.L. Lybecker (1862-22.4.1923). "Lybecker viste sin forståelse for tidens unge digtere ved at antage bøger af Emil Bønnelycke og Tom Kristensen der fulgte ham, da han 1920 solgte sit forlag til H. Hagerups Forlag og indtrådte i dette som direktør." (DBL3). tilbage
[3] på denne adresse boede Broby-Johansen fra 1.11.1921 til 1.11.1922 (Politiets registerblade). tilbage