Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Tunis. 15. februar 1913

lider svært godt Araberne

Tunis
Régence Hotel
15 Febr 131

Kjære H. N.

Jeg har rigtig gjort Dem Ulejlighed, jeg haaber dog ikke altfor megen. Her er lidt koldere end i Kbh. i Februar. Iskulde og strømmende iskold Regn, Torden og Lynild dertil. Ellers lider jeg svært godt Araberne, smidige, artige, værdige. De√ byder mig og en ung østerrigsk Veninde2, der viser mig Alt, Kaffe med Rosenessens, og giver Haanden, naar jeg gaar. Araberne er en lille Verden for sig. Men igaar i Bordo var det saa mørkt, at man næppe kunde se for Skyer og Regn. Bordo er Museet. Jeg maa vente med Udflugt til Karthagos Ruiner, hvor jeg vil sidde som Marius, indtil Vejret bedager sig. Det er dette, man kalder Afrikas glødende Sol. Saa var Palermo bedre.

Jeg véd endnu ikke hvorledes mine Foredrag i Rom bliver ordnede. Her er kun én Gang om Ugen Post direkte fra Italien. Men til Oktober skal jeg tale i Petersborg og enten til Foraar eller Efteraar ved de engelske Universiteter, saa mit Liv savner enhver Continuitet. Men det er mig snart ligegyldigt. Nu er alle mine Anbefalinger hertil [en linie ulæselig].

Jeg sender Deres Frue og Dem min hjerteligste Hilsen

Deres
G. B.

 
[1] Lørdag. Brevkort adresseret til "Monsieur Henri Nathansen / Allégade 15 A / Copenhague / Danemark". Poststemplet "Tunis 15.[resten ulæseligt] tilbage
[2] Veninde: Helene Scholz, f. 1882. tilbage