Julius Bomholt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Esbjerg. 22. juni 1938

maaske jeg ad anden Vej

22.6.38.
Esbjerg

Forf. Henrik Pontoppidan! –

Hjertelig Tak for Brevet. Maaske jeg ad anden Vej kan finde Mandens Navn og Data. Det vil dog være et interessant Element i den Historie, som engang skal skrives.

Og saa en Ting, som vil ærgre Dem. De kunde vel ikke tænke Dem at sende et litterært Bidrag, ligegyldigt af hvilken Art, naar blot det er skrevet af Dem, til dette Aars 2 Arbejdernes Almanak. Oplag: 50 000 Eks. Honorar kun 250 Kr.

Venlig Hilsen
Deres ærbødige
Jul. Bomholt
M. F.
Esbjerg