Julius Bomholt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Esbjerg. 7. juni 1937

faa Minutter af Deres Tid

Jul. Bomholt
Esbjerg

7.6.37.

Hr. Forf. Henrik Pontoppidan! –

Hvis det ikke er Forf. til for stor Ulejlighed, vilde jeg sætte Pris paa en Samtale førstk. Onsdag Form1. Jeg skal kun lægge Beslag paa faa Minutter af Deres Tid. Jeg telefonerer i Forvejen.

Deres ærbødige
Jul. Bomholt

 
[1] onsdag 9.6.1937. tilbage