Birgitte Hesselaa

Forfatterholdning og fortælleteknik i Henrik Pontoppidans forfatterskab til og med "Det forjættede Land" – med særligt henblik på forholdet mellem persontegning og tendens, speciale i dansk 1970.