Max Klinger: Eva und die Zukunft

Folge von sechs Radierungen

Eva

Opus III,1: Eva.

Opus III,2: Erste Zukunft.

Opus III,3: Die Schlange.

Opus III,4: Zweite Zunkunft.

Opus III,5: Adam.

Da Georg Brandes' samling af Klinger-raderinger blev udstillet i København i vinteren 1884-85, skrev Emil Hannover i Hjemme og Ude om denne radering:

Dette Blad turde være hans allerbedste og overhovedet noget af det fortrinligste, den moderne Kunst formaar at opvise. Det forestiller Udvisningen af Edens Have, hvis storslaaede Naturindgang ses i Baggrunden, spærret af Jehovas Engel. Ned ad det skraanende Terræn komme Flygtningene, Adam bærende Eva. Det er en Gruppe, saa fin i sit Omrids, saa trælsom i sin Bevægelse, saa hjærteskærende dyb i sit fortvivlede Indhold, at Kunsten næppe har skabt den bedre under sit møjsommelige Slid paa Æmnet. Og i ingen anden af Klingers Raderinger fremtræder tydeligere end i denne hans Kjærlighed til det storstilede Landskab.

Opus III,6: Dritte Zukunft.