Hakon Børresen

Hakon Børresen

Her listes kompositioner skabt over Pontoppidan-tekster. Såvidt muligt bliver også selve noderne lagt op.

1919 Hakon Børresen: Den kongelige Gæst

1928 Hakon Børresen: Jul