Julius Clausen

bibliotekar, forfatter og anmelder (1868-1951). Skoleembedseksamen i nordisk filologi og historie 1891. 1890-1933 ved Det kgl. Bibliotek. Udgav, blandt umådelig meget andet, 1894 s.m. Poul Levin en Dansk Litteraturhistorie i Omrids, 1902 en bog om Kunstnerforeningen af 18. Nov. og i 1941 erindringerne Mennesker paa min Vej. Minder fra de unge Dage. Han var anmelder ved Berlingske Tidende 1899-1935 og skrev i den egenskab om en håndfuld af Pontoppidans værker.