Citat uge 32

"Lykke-Per" [...] ligger mig så personlig nær, som det vel overhovedet er muligt for en Forfatter, når han skal kunne overse [sit Emne]"

Præsten Oscar Geismar skrev i 1904 sin første af flere artikler om Pontoppidan. Den stod i det norske tidsskrift For kirke og kultur, og Geismar sendte Pontoppidan artiklen. I sit svarbrev 3. juni 1904, hvor han endnu arbejdede på det ottende og sidste hefte af udkast-romanen, beskriver Pontoppidan det som et paradoks at Geismar kan opfatte Lykke-Per som en "kølig" bog:

At jeg skulde forholde mig køligere til Indholdet i mine to store Bøger end til mine mindre, og at dette endog i særlig Grad skulde gælde "Lykke-Per", hvor Emnet dog ligger mig så personlig nær, som det vel overhovedet er muligt for en Forfatter, når han skal kunne overse det, – det er jo selvmodsigende.

Det er denne forfatterens sandhed der gør det vanskeligt at forsvare romanen som andet og mere end "selvbiografisk". Det opgiver de fleste da også. Vi er dog i det mindste én der nægter at give sig.

F.B.