Citat uge 46

Der mangler altsaa endnu eet Hefte, det ottende, og naar ogsaa dette har set Lyset, vil Læserne forhaabenlig forstaa, at det ikke har været min Opgave at afsløre en Pjalt eller forherlige en Nar (saa fristende det sidste iøvrig kunde være i denne Biedermænnernes Guldalder) men at jeg har villet skrive et Menneskes Udviklingshistorie paa en saadan Maade, at den afspejlede et betydningsfuldt Stykke af Tidens Historie og dermed selve det evige Verdensløb. For det er vistnok rigtigt, at ligesom hvert enkelt menneskeligt Foster normalt gennemløber Dyrerigets hele hundredtusindaarige Udviklingsproces, før det vaagner til Liv i Moderskødet, saadan omtrent gentager hele Verdensudfoldelsen sig i den enkelte Personlighed, naar – og saalænge – Betingelserne for aandelig Vækst overhovedet er tilstede. Beretningen om en nøgen og modtagelig Sjæls Udviklingsgang er Verdenskrøniken in nuce.

Dette citat fra et opklippet brev til Ernst Bojesen, Pontoppidans forlægger på Lykke-Per, er gravet frem af Pontoppidan-forskeren over os alle, Thorkild Skjerbæk, men så sent at han aldrig fik det anvendt i hvad han skrev om romanen. Da jeg selv i 1964 første gang gennemgik Pontoppidans brevveksling med Ernst Bojesen, havde jeg ikke snøvs til at opspore den manglende brevdel og gik altså glip af denne vidunderlige forfatterintention med Lykke-Per. Jeg fremhæver den som en hilsen til Bille August der nu tager fat på en rigtig filmatisering af romanen der skal konkurrere med Thomas Grimms i arkiverne nedsænkede TV-tisering af Jørgen Ljungdahls dramatisering fra 1988.