Henrik Pontoppidan til Th. C. Thors
28. februar 1925

mine to anarkistiske Fortællinger

28.2.25.

Hr. Adjunkt Th. C. Thors!

Selvfølgelig bøjer jeg mig for Sagkundskaben, når den mener, at Tendensen i mine to anarkistiske Fortællinger egner sig bedre til at indpodes Skoleungdommen end den spøgefulde Livsfornægtelse i "Den gamle Adam". Det bliver altså "Ilum Galgebakke" og "Nattevagt", begge optrykte efter den sidste Udgave (i "Noveller og Skitser".)

Med Tak for Besøget og venligst Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.