Henrik Pontoppidan til Svenska Akademien
3. juni 1918

Nobelmedaljen og Pengebeløb

f.T. Kerteminde
3die Juni 1918.

Til
     Svenska Akademiens Styrelse
                                  Stockholm.

I Anledning af, at jeg idag har fået tilsendt Nobelmedaljen, Prisdiplomet og det dertil hørende Pengebeløb, beder jeg Svenska Akademien endnu engang modtage min varme Tak for den sjældne Udmærkelse og ærefulde Anerkendelse.

I Ærbødighed
Henrik Pontoppidan.