Henrik Pontoppidan til E.A. Karlfeldt
Sendt fra Svendborg. 9. november 1919

ärefulde valg

TELEGRAM
KUNGL. TELEGRAFVERKET

[stemplet:]STOCKHOLM SKEPPSBRON 9 NOV 1917

[telegrafstrimmel:]svendborg å199 19w 9 16 35

digteren karlfeldt svenska
akademien stockholm

for meddelelsen om akademiets for mig saa ärefulde valg min ärbödigste tak =
henrik pontoppidan

[med blyant:] Kvarteret Drott. 8
Lidingövilla