Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 28. december 1942

længes efter Dem


28/12 42.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Venner!

Hjærtelig Tak for Julehilsen1 og de pragtfulde Juleblomster, som De glædede mig med. Mine bedste Ønsker for Dem og Deres Børn i det År, der kommer. Forhåbentlig vil jeg snart være i Stand til at se Dem begge her. Det længes jeg efter.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Julehilsen: kendes ikke. tilbage