Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Snekkersten. 22. december 1915

hvert År henved et Tusinde i Renter

Snekkersten.
22.12.15.

Kære Harry Søiberg!

Også jeg har for nogle Dage siden skrevet til Georg Brandes og anbefalet1 Deres Produktion til hans Opmærksomhed. Men hans Svar2 til Henri Nathansen giver jo desværre intet Håb om, at De vil få Legatet3 denne Gang. Den Raben-Levetzauske Fond nytter det ikke at henvende sig til iår, da Ansøgningerne skal være indleverede inden 1st Decb. Ellers skulde jeg gerne have skrevet til Prof. Vilh. Thomsen. Det gør mig ondt, at jeg ikke selv kan tilbyde Dem nogen Håndsrækning udover 2 Anbefalinger og lignende Papirer, af tvivlsom Værd. Jeg lever selv på Lån og Forskud og må hvert År betale henved et Tusinde i Renter. Men har ikke "Forfatterforeningen" Stipendier at udgive? Jeg synes, jeg har hørt derom.

Jeg håber, at De trods alt må få en god Jul. I Nødsfald må De stole på, at Deres Venner vil finde Udveje. Tab derfor ikke Modet!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] anbefalet: brev til GB 20.12.1915. tilbage
[2] Svar: brev fra GB til Nathansen 13.12.1915. tilbage
[3] Legatet: Otto Benzons Mindelegat, som GB bestyrede. tilbage