Henrik Pontoppidan til Harald Schiller
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 27. juli 1931

haft Glæde af hende


27d Juli 31.
Charlottenlund

Højtærede Hr. Dr. Schiller.

Forinden jeg forlader dette Sygehjem, hvor jeg har siddet fængslet i fem Måneder, og flytter ud på Landet, må jeg have Lov til at sende Dem en Hilsen med min Tak for den elskværdige Tilsendelse af Hilma Strandbergs Roman. Jeg kan jo nok se dens Svagheder, og jeg er navnlig overrasket over, at den ikke er ældre af År. Men den tilhører en Literaturperiode, som jeg sætter højt, præget som den var af stærke og varmhjertede Personligheder som Anne Charlotte Edgreen, Ernst Ahlgreen og andre, der velsagtens nu er glemte af den store Læseverden. Hilma Strandberg1 vil 2 jo nok komme til at dele disses Skæbne; men endnu fortjener hun at mindes, og jeg har haft Glæde af at lære hende at kende.

De hjerteligste Hilsner!

Deres forbundne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hilma Strandberg: 1855-1927. tilbage