Henrik Pontoppidan til Olaf Rye
Sendt fra Helsingør. 19. december 1918

Det lyder som et Evenrtyr

Helsingør
19.12.18

Hr. Kaptajn Kammerjunker O. Rye
Kbhvn.

Min Svigerinde, Fru Louise Pontoppidan i Spjellerup har anmodet mig om at sende Dem nogle Linjer, da De skal være en ivrig Autografsamler. Vedlagte lille Digt, der er skrevet til Berlingske Tidendes sønderjyske Julenummer, kan vel gøre Fyldest som Skriftprøve.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage