Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Tipperup. 12. maj 1893

stor Fornøjelse af at tale med dig

Fredag [12.5.18931]
Tipperup
pr.
Kvistgård.

Kære Rohde!

Nu er Skoven bleven grøn, og lidt Varme er der da også kommen i Luften, så nu venter vi dig. Anette2 tager i Morgen til København og bliver der et Par Dage, så før hendes Hjemkomst må du jo ikke så gærne komme. Tak for dit Brev og din Indbydelse til at besøge dig. Jeg har kun været i København et Par Timer for at besørge nogle Ærinder og mere kommer jeg der vel heller ikke foreløbigt. Kommer du en af de nærmeste Dage ud i Nærheden af Gl. Kongevej 1413, skulde du kigge op til Annette; hun har så stor Fornøjelse og Interesse af at tale med dig.

Altså på Gensyn!

Din hengv.
H. P.

 
[1] korrespondancekort adresseret til: "Maleren Hr. Johan Rohde / Nyhavn 22 / København / K."; poststemplet: "Kvistgaard" (dato ulæselig); og "K. OMB 1 13.5.93". tilbage
[2] Anette: Antoinette Pontoppidan. tilbage
[3] Gl. Kongevej 141: Antoinettes mors lejlighed. tilbage