Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Dresden. 11. april 1892 (udateret)

I al Stilhed giftMandag [11.4.18921]
Adr. Frau Schubert
Schnorrstrasse 3
Dresden (Altstadt)
Tyskland

Kære Ven!

Som du ser, er jeg nu landet her i Dresden, hvor jeg foreløbigt vil blive i nogen Tid. I al Stilhed er jeg bleven gift og rejste Dagen efter Vielsen hertil. Jeg længes nu efter at høre lidt fra dig. At få dig til at lægge din Rejseroute herom ad, er vel umuligt; men når du nu kommer til Paris, må du ikke glemme at lade høre fra dig, for at vi måske kunde opsøge dig.

Du synes at have Ret i, at Dresden er et temmeligt kedeligt Hul; men her er jo dog en hel Del at se på, så en Månedstid kan man vel nok udholde at være her.

Blot disse Par Linier i Dag for at give dig vor Adresse. Min Kone beder mig at hilse dig mange Gange; hun længes efter at gøre dit Bekendtskab. Jeg synes, det vilde være forfærdeligt morsomt, om vi kunde mødes. På snarligt Gensyn derfor!

Mange Hilsner

din Ven
Henrik P.

 
[1] jf. vielsen 9.4.1892. tilbage