Henrik Pontoppidan til K.K. Nicolaisen
2. juli 1933

ikke Vrangvilje

2d Juli 33.

Kære Hr. Nicolaisen!

Som De har forudset, er det udelukket, at jeg kan komme til Ålborg. Mine Rejser har i de sidste År måttet indskrænke sig til Småture her på Sjælland. Nogen professionel Oplæser eller Foredragsholder, der muligt kunde træde i mit Sted, kan jeg heller ikke give 2 Anvisning på. Jeg kender ingen sådan.

De må – og vil forhåbenlig heller ikke – tage mig dette Svar ilde op. Det er virkelig ikke dikteret af Vrangvilje.

Den venligste Hilsen til Dem personlig fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.