Henrik Pontoppidan til K.K. Nicolaisen
Sendt fra Svendborg. 19. juli 1927

kedeligt vi ikke traf hinanden


19.7.27.
f.T. Svendborg.

Kære Hr. Nicolaisen!

Det var virkelig meget kedeligt, at vi ikke traf hinanden. Jeg var hele Aftenen ude på Hospitalet, hvor min Kone ligger meget syg. Havde De blot sendt mig et Par Ord i Forvejen, kunde vi have tilbragt den smukke Aften sammen, i hvert Fald nogle Timer af den. – Hvor De nu er, veed jeg ikke; men jeg sender disse Linjer til Ålborg, så får De dem vel nok.

Modtag hjertelig Hilsen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.