Henrik Pontoppidan til K.K. Nicolaisen
Sendt fra Snekkersten. 14. januar 1914

Kirken og dens Mænd

Snekkersten.
14.1.14.

Hr. K.K. Nicolaisen!

Det er dog måske bedst, at mine Tilhørere forberedes på, hvad de får at høre om på Mandag. Jeg meddeler Dem derfor Emnet for mit Foredrag. Det er: "Kirken og dens Mænd".

Venlig Hilsen!

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.

Fra Århus har jeg intet hørt.