Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 14. februar 1933

Dødssejler Danmark


14. Febr. 33
Holmegårdsvej 2
Charlottenlund1

Kære Nexø!

Tak for den venlige Hilsen, De glædede mig med. Den bekræfter, hvad jeg havde hørt på anden Hånd, at både De og Deres Familje trivedes vel dernede i det skønne Land√, som Vorherre i et barokt Lune har givet Form af en Ridestøvle. Den danske Vinter, som De har undflyet, har iøvrigt denne Gang været usædvanlig mild. Uden Sne og med meget lidt Frost. Selv Øst- og Nordenvind har ikke bragt synderlig Kulde, hvad et gammelt Kadaver som undertegnedes jo har været glad ved. Ungdommen derimod, både den mandlige og kvindelige, der nu næsten allesammen er Skiløbere, føler sig snydt og bedraget. Alligevel skal De prise Dem lykkelig over at være borte herfra og at have undgået Opholdet på den Dødssejler, der hedder Danmark. De har vel nok af Aviserne set, hvor uhyggeligt vi for Tiden omtumles på Krisens 2 vilde Hav med Fare for en skønne Dag at gå tilbunds. Stauning er i Grunden for god til at stå på Kommandobroen under den Slinger-Sejlads. Men hvad vilde han – og hans Styrmænd – også på den Galej? Med den parlamentariske Regeringsform kan der ikke længere regeres. Den har udtjent, og vi spejder i Øst og i Syd efter det nye, der skal afløse den, også hos os. De kender af Selvsyn Forholdene i Rusland og nu også dem i Italien. Det skal blive interessant at høre Dem anstille Sammenligninger, når De kommer hjem. Det er måske ikke helt hen i Vejret, at Skaberen har givet det sidste Land Støvleform. Vi har i Århundredernes Løb Gang efter Gang fået kraftige Spark dernede fra, når vi nordligere Folkeslag var ved at stivne eller falde sammen af Formalisme.

Fra fælles Venner kan jeg ikke hilse Dem, Søiberg f.Eks. har jeg ikke set, siden det gamle År gik ud. Nathansen har jeg nu og da et Besøg af; men ham er De vist efterhånden kommen ret langt bort fra.

Da jeg i Deres Brev læste den romerske Adresse: Via Sistina påkom der mig en ungdommelig Længsel. I Via Gregoriana, der ligger 3 lige i Nærheden, boede jeg sammen med min afdøde Hustru for akkurat 40 År siden. Vi kom til Rom ved Juletid og blev der til April eller Maj. Vi havde ondt ved at løsrive os, og kun Håbet om et snarligt Gensyn lettede os Bestemmelsen om Hjemrejsen. Vi kom der aldrig siden.

De venligste Hilsner til Fruen og hele den lille Digterfamilje fra Nordens Halvmørke

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Vedlagt konvolut adresseret til "Signor Martin Andersen Nexø / Pension Elna Hansen / Via Sistina / Roma / (Italien)"; omadresseret til "Sorrento / fermo posta". Poststemplet "Charlottenlund 15 FEB 1933; 1600", "Roma 17.II.1933; 21-22" og "Sorrento Napoli 20.2.33". tilbage