Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 4. september 1930

Slaganfald


4 Septb. 30.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.1

Kære Andersen-Nexø!

Tak for Brev2. Det glæder mig, at De nu er rask igen. Selv har jeg været syg og sengeliggende næsten siden jeg sidst skrev til Dem. Efter et Besøg i Rørvig fik jeg en skøn Dag et Slaganfald (højresidig Lammelse), og som De vist kan se på min Håndskrift, kan jeg endnu kun med Vanskelighed føre en Pen. Jeg er dog nu begyndt at humpe lidt omkring ved Hjælp af en Stok; men der vil jo nok gå nogen Tid hen, inden jeg får min fulde Førlighed igen, om jeg nogensinde får 2 den. Imidlertid må Eisbein og Sauerkraut og det tyske Øl vente på os; – det er rigtig kedeligt. Jeg havde glædet mig til at "anstosse"3 med Dem og Deres Frue. Nå, jeg skal anstrenge mig for at blive så mobil, at det kan ske i en nogenlunde nær Fremtid.

Med hjertelig Hilsen til Dem begge.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Vedlagt konvolut adresseret til "Forfatteren / Hr. Andersen-Nexø / Hillerød". Poststemplet "Charlottenlund 4.9.1930; 5-6 E". tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage
[3] anstossen: ty. klinke, skåle. tilbage