Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
23. december 1919

min uforandrede Sympati

23.12.191.

Kære Andersen-Nexø!

Mange Tak for Fortsættelsen af Deres store Bog2, som skal være min Julelæsning igen i År. Jeg glæder mig meget til den; men jeg har i nogen Tid været optaget af eget Arbejde3, derfor har jeg måttet lade den ligge ulæst så længe. – Min Hilsen til 2 Julen med gode Ønsker for Dem og Deres Familje og et "Lykke på Rejsen", dersom det forholder sig rigtigt, hvad et Blad forleden meddelte, at De står i Begreb med at drage sydpå og vil bryde op før Nytår.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Vedlagt en konvolut adresseret til "Forfatteren / Hr. M. Andersen-Nexø / "Gryet" / Espergærde". Poststemplet: "24.12.19; 12-1 E"; frimærket afrevet, derfor kan afsendelsesstedet ikke oplyses. tilbage
[2] Bog: Syndefaldet, del af Ditte Menneskebarn. tilbage
[3] eget Arbejde: lader sig ikke identificere. tilbage