Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Helsingør. 25. november 1918

en Literaturens Klosterbroder

Helsingør
25.11.181

Kære Andersen-Nexø!

Hjertelig Tak for Bog2 og Brev og for Deres uforandrede Venskab. Af Bogen har jeg haft megen Fornøjelse. Om man også på et Par af dens Fortællinger kan mærke, at de er rystet ud af Ærmet, så glæder man sig over deres Friskhed, og det Humør, der præger de bedste af dem, gør i disse triste Tider en Læser dobbelt taknemlig. Jeg synes især godt om den Fortælling, der har givet Samlingen Navn, og "Gulduret". De er begge delvis Rejseskildringer, og det er 2 måske Grunden til, at netop disse er lykkedes Dem så godt. Der er jo ikke så lidt i Dem af et Søndagsbarn, der oplever Eventyr overalt.

Kiddes Død3 er gået mig meget nær. Vi har i ham mistet en Literaturens Klosterbroder, der i sin Celle havde store og sære Syner. Hans sidste Bog4, som han sendte mig for knap en halv Snes Dage siden, og som er Frugten af seks Års anstrengte Flid og Afsavn, skal det blive underligt at læse nu. Alene Synet af den store, tunge Bog vækker Højtideligheden hos En.

De bedste Hilsner til hele "Gryet"

Deres hengivne
H. Pontoppidan

P.S. Som De ser, er jeg endnu i Helsingør. En Dag dukker jeg nok op i Espergærde og ringer på Deres Dør.

 
[1] Vedlagt en konvolut adresseret til "Forfatteren / Hr. Andersen-Nexø / Espergærde". Poststemplet: "[…] 29.11.18". tilbage
[2] Bog: Dybhavsfisk. tilbage
[3] Kiddes Død: 23.11.1918. tilbage
[4] Bog: Jærnet. tilbage